Bev. til Norges tannlegehøgskole: For terminen 1945—46,

Tema: Tannlegevesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Bev. til Norges tannlegehøgskole: For terminen 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 222,   bsj.innst. S. nr. 20,   S.tid. 727—30 [Bev. til: lønninger, kontorutgifter, materiell m. v., besl.: Studieavgiften ved Norges Tannlegehøyskole oppheves fra 1. juli 1946.]— for 1946—47,   st. prp. nr. 2, kap. 222,   bsj.innst. S. nr. 318,   S.tid. 1743—44.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: