Bev. til Universitetet i Bergen og til Bergens Museum: For 1945—46,

Tema: Universitetene. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Bev. til Universitetet i Bergen og til Bergens Museum: For 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 223,   bsj.innst. S. nr. 21,   S.tid. 573—81 [Bergens Universitet opprettet ved Stortingets vedtak av 9. april 1946: 1. Det planlagte Universitet i Bergen blir å utbygge trinnvis i samsvar med de hovedlinjer som komitéinnst. av 1939 trekker opp. 2. Staten dekker 30 pst. av anleggsomkostningene ved utbyggingen av Bergens kommunale sykehus til et kliniskmedisinsk fakultet, fordelt over byggeperioden etter nærmere overenskomst med Bergens kommune. Resten av byggeutgiftene dekkes av Bergens kommune og Hordaland fylke. Det er forutsetningen at nyanleggene ved Bergens kommunale sykehus som staten på den måte yter bidrag til, blir Bergens kommunes eiendom mot at kommunen stiller de nødvendige lokaler til gratis rådighet for den planlagte klinisk-medisinske undervisning.] [Bev. 1946—47: Til innredning av lokaler og oppføring av bygninger for Universitetet i Bergen, til klinisk-medisinsk undervisning, til Bergens Museum, Den biologiske stasjon, Det geofysiske institutt, Biokjemisk laboratorium.]— for 1946—47,   st. prp. nr. 2, kap. 223,   bsj.innst. S. nr. 319 a,   S.tid. 1805—12.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: