Bev. til kunstformål: For 1945—46,

Tema: Vitenskap, kunst, litterære og kulturelle formål. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Bev. til kunstformål: For 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 228,   bsj.innst. S. nr. 25 a,   S.tid. 820—25 [Bev. til: Nasjonalgalleriet, Statens Akademi for malere og billedhoggere, Andre kunstformål (den årlige kunstutstilling i Oslo og Bildende Kunstneres styre, Kunstindustrimuseet i Oslo, Vestlandske kunstindustrimuseum i Bergen, Norden- fjeldske kunstindustrimuseum i Trondheim, kunstnerlønner og annen støtte til kunstnere (herunder stipend), Trondheims kunstforenings faste galleri, Vigelands atelier), samt tilskott til musikk (herunder tilskott til innsamling av folketoner), teater- og filmformål. — Forslag fra repr. Chr. Oftedal om henstilling til Kirkedeptet om å utarbeide forslag om ny framgangsmåte ved fordelingen av kunstnerlønner, etter innstilling fra et råd med representanter for norsk kunst og kultur.]— for 1946—47,   st. prp. nr. 2, kap. 228,   bsj.innst. S. nr. 324,   S.tid. 1651—58.

Se saker fra samme tema:

  • Vitenskap, kunst, litterære og kulturelle formål. (1945/46-1954)

Se saker fra relaterte tema: