Om lønnsavtale med statstjenestemennenes hovedsammenslutninger m. fl. med bev. for 1946—47,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lønnsavtale med statstjenestemennenes hovedsammenslutninger m. fl. med bev. for 1946—47,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: