Om ny overenskomst om lønns- og arbeidsvilkår for ekstrapersonale ved Statsbanene,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om ny overenskomst om lønns- og arbeidsvilkår for ekstrapersonale ved Statsbanene,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: