Interpellasjon fra repr. Wikborg om undersøkelse av arbeidsvederlaget i forhold til arbeidsytelsen i de forskjellige næringer,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Interpellasjon fra repr. Wikborg om undersøkelse av arbeidsvederlaget i forhold til arbeidsytelsen i de forskjellige næringer,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: