Løyv. av tilskot til folke- og skuleboksamlingar og folkeakademi: For 1945—46,

Tema: Skole- og undervisningsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Løyv. av tilskot til folke- og skuleboksamlingar og folkeakademi: For 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 231,   bsj.innst. S. nr. 27,   S.tid. 671— for 1946—47,   st. prp. nr. 2, kap. 231,   bsj.innst. S. nr. 327,   S.tid. 1638—41.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: