Om ny uttale av visse tallord,

Tema: Skole- og undervisningsvesen. (Storting 1950)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om ny uttale av visse tallord,   st. meld. nr. 31,   innst. S. nr. 222,   S.tid. 2080—89.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: