Spørretime-spørsmål fra repr. Engan om styrehonorarer i statsaksjeselskaper og andre statsbedrifter,

Tema: Aksjeselskaper, aksjelovgivning. (Storting 1955)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Spørretime-spørsmål fra repr. Engan om styrehonorarer i statsaksjeselskaper og andre statsbedrifter,   S.tid. 2050.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: