Grunnlovsforslag som er beh. på dette Storting er trykt i

Tema: Grunnloven. (Storting 1956)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Grunnlovsforslag som er beh. på dette Storting er trykt i   dok. nr. 11 for 1952, forslagenes nr. i dokumentet er satt i parentes: 1. Kgl. prp. om endringer i Grunnlovens § 2 (Opphevelse av forbudet mot jesuitter).   (Jfr. st. prp. nr. 202 for 1952) og forslag nr. 1 i , innst. S. nr. 224,   st. prp. nr. 202 (1952) og forslag nr. 1 i     dok. nr. 11 (1952),   S.tid. 2951—3018. Forslag bifalt med 111 mot 31 stemmer. 8 repr. var fraværende.   Grls.best. av 1. nov. 1956, lovheftet side 135.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: