Grunngitt spørsmål fra repr. Arne Nilsen om teknikerlønnene i Statens vegvesen,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1955)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Grunngitt spørsmål fra repr. Arne Nilsen om teknikerlønnene i Statens vegvesen,   S.tid. 760—62.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: