Om bedring av de økonomiske vilkår for utskrevne menige,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1955)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om bedring av de økonomiske vilkår for utskrevne menige,   st. prp. nr. 137 for 1954,   innst. S. nr. 17,   S.tid. 456—91. [Forslag fra repr. Vatnaland — sendt Regj.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: