Forestilling fra Bergens Sporveisfunksjonærers Forening om lønns- og prisutviklingen,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1955)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Forestilling fra Bergens Sporveisfunksjonærers Forening om lønns- og prisutviklingen,   S.tid. 2535, sendt Regj.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: