Om søknad fra Ingeborg Lygren, Oslo, om billighetserstatning,

Tema: Erstatning og ettergivelse. (Storting 1967/1968)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om søknad fra Ingeborg Lygren, Oslo, om billighetserstatning,   st. prp. 103 for 1966—67,   innst. S. 296,   S.tid. 4882—94.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: