Om revisjon av kommuneinndelinga i Sogn og Fjordane fylke — Florø, Kinn, Bru og Eikefjord kommuner m. v.,

Tema: Kommuner. (Storting 1962/1963)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om revisjon av kommuneinndelinga i Sogn og Fjordane fylke — Florø, Kinn, Bru og Eikefjord kommuner m. v.,   st. prp. 51,   innst. S. 140,   S.tid. 2680—94.

Se saker fra samme tema: