Om regulativ for reiser innenlands for statens regning og regulativ for offentlige tjenestemenns flytningsgodtgjørelse,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1961/1962)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om regulativ for reiser innenlands for statens regning og regulativ for offentlige tjenestemenns flytningsgodtgjørelse,   innst. S. 259,   S.tid. 3707—08.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: