Om regulering av høyesterettsdommernes lønn,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1961/1962)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om regulering av høyesterettsdommernes lønn,   innst. S. 234,   S.tid. 3586.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: