Om lov om endringer i lov om merverdiavgift,

Tema: Avgifter. (Storting 1969/1970)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om endringer i lov om merverdiavgift,   ot. prp. 31,   innst. O. 10,   O.tid. 14,   besl. O. 8,   L.tid. 5,   lov av 19. desember 1969, lovheftet side 11.

Se saker fra samme tema: