Om kulturelle og økonomiske tiltak av særlig interesse for den samiske befolkning,

Tema: Samespørsmål. (Storting 1962/1963)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om kulturelle og økonomiske tiltak av særlig interesse for den samiske befolkning,   st. meld. 21,   innst. S. 196,   S.tid. 3428—61. [Vedlegg til meld.: Innst. fra komitéen til å utrede samespørsmål.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: