Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven),

Tema: Skatter. (Storting 1968/1969)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven),   ot. prp. 17,   innst. O. XVII,   O.tid. 605—786, ,   besl. O. 73—74  [1]  [2],   L.tid. 116—58.   Lov av 19. juni 1969, lovheftet side 124.  [1]  [2]

Se saker fra samme tema: