Om oppretting av Statens kjørelærerskole.

Tema: Tekniske skoler, yrkesskoler og lærlinger. (Storting 1970/1971)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om oppretting av Statens kjørelærerskole.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: