Om bevilgning til normeringsoppgjøret for de offentlige tjenestemenn for tariffperioden 1. mai 1970-30. april 1972.

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1970/1971)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om bevilgning til normeringsoppgjøret for de offentlige tjenestemenn for tariffperioden 1. mai 1970-30. april 1972.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: