Om revisjon av Komitéregulativet og om regulering av godtgjørelsene i Regulativ for offentlige bistillinger m.v.

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1970/1971)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om revisjon av Komitéregulativet og om regulering av godtgjørelsene i Regulativ for offentlige bistillinger m.v.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: