Sp.spm. fra repr. Langeland om behandlingen av avtalen mellom NRK og skribentorganisasjonene om honorarer m.v.

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1970/1971)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Sp.spm. fra repr. Langeland om behandlingen av avtalen mellom NRK og skribentorganisasjonene om honorarer m.v.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: