Om opprettelse av et råd for likestilling mellom kvinner og menn — Likestillingsrådet, under nytt kap. 1424.

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1971/1972)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om opprettelse av et råd for likestilling mellom kvinner og menn — Likestillingsrådet, under nytt kap. 1424.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: