Om lønns- og inntektsoppgjørene våren 1972.

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1971/1972)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Fra hovedregister:

Om lønns- og inntektsoppgjørene våren 1972.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: