Om utlysing og tildeling av blokker på kontinentalsokkelen, og om boringer etter petroleum i statlig regi.

Tema: Olje. (Storting 1977/1978)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Fra hovedregister:

Om utlysing og tildeling av blokker på kontinentalsokkelen, og om boringer etter petroleum i statlig regi.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: