Om lov om oppheving av dødsstraffen i den militære straffelov m.m.

Tema: Rettsvesen. (Storting 1978/1979)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om oppheving av dødsstraffen i den militære straffelov m.m.