Om lov om kommunale vann- og kloakkavgifter m.m.

Tema: Avgifter. (Storting 1973/1974)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om kommunale vann- og kloakkavgifter m.m.

Se saker fra samme tema: