Om ligningslov og endringer i andre lover.

Tema: Skatter. (Storting 1978/1979)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om ligningslov og endringer i andre lover.

Se saker fra samme tema: