5. Om endringer i lover vedrørende inntektssystemet for kommunene og fylkeskommunene (lov om tannhelsetjenesten).

Tema: Tannlegestellet (Storting 1984/1985)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

5. Om endringer i lover vedrørende inntektssystemet for kommunene og fylkeskommunene (lov om tannhelsetjenesten).

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: