21. Om lov om statens tjenestemenn m.m.

Tema: Embets- og tjenestemenn (Storting 1982/1983)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

21. Om lov om statens tjenestemenn m.m.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: