7. Om organisering av medisinsk-genetiske servicefunksjoner i Norge.

Tema: Helsestellet (Storting 1982/1983)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

7. Om organisering av medisinsk-genetiske servicefunksjoner i Norge.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: