65. Om lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (bl. a. om Helsedirektoratets stilling i helsetjenesten).

Tema: Helsestellet (Storting 1983/1984)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

65. Om lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (bl. a. om Helsedirektoratets stilling i helsetjenesten).

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: