4. Sp.spm. fra Thor Eirik Gulbrandsen om forbruker- og administrasjonsministerens oppfatning om at partene i lønnsoppgjøret selv burde velge oppgjørsformen,

Tema: Lønnsspørsmål (Storting 1981/1982)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

4. Sp.spm. fra Thor Eirik Gulbrandsen om forbruker- og administrasjonsministerens oppfatning om at partene i lønnsoppgjøret selv burde velge oppgjørsformen,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: