7. Sp.spm. fra Hans Hammond Rossbach om at oljevirksomheten i Nordsjøen kan bli lønnsledende og true vårt konkurranseutsatte næringsliv,

Tema: Lønnsspørsmål (Storting 1981/1982)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

7. Sp.spm. fra Hans Hammond Rossbach om at oljevirksomheten i Nordsjøen kan bli lønnsledende og true vårt konkurranseutsatte næringsliv,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: