10. Om øket bevilgning til transportsubsidier (p.g.a. lønnsoppgjøret).

Tema: Lønnsspørsmål (Storting 1981/1982)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

10. Om øket bevilgning til transportsubsidier (p.g.a. lønnsoppgjøret).

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: