12. Om endringer på statsbudsjettet for 1981 som følge av lønnsoppgjøret for teatrene og operaen pr. 1. mai 1980.

Tema: Lønnsspørsmål (Storting 1981/1982)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

12. Om endringer på statsbudsjettet for 1981 som følge av lønnsoppgjøret for teatrene og operaen pr. 1. mai 1980.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: