13. Statsbudsjettet 1982 kap. 382. Teater- og operaformål, post 21. Riksteatret og postene 70—76. De statsstøttede teatrene og Den Norske Opera, lønnsmerutgifter som følge av lønnsoppgjøret pr. 1. mai 1981 og 1. oktober 1981 m.m.

Tema: Lønnsspørsmål (Storting 1981/1982)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

13. Statsbudsjettet 1982 kap. 382. Teater- og operaformål, post 21. Riksteatret og postene 70—76. De statsstøttede teatrene og Den Norske Opera, lønnsmerutgifter som følge av lønnsoppgjøret pr. 1. mai 1981 og 1. oktober 1981 m.m.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: