15. Om tilleggsbevilgning på trygdebudsjettet for 1981 under kap. 13.21, Sysselsettingstiltak, post 76, Lønnstilskott under vernet arbeid.

Tema: Lønnsspørsmål (Storting 1981/1982)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

15. Om tilleggsbevilgning på trygdebudsjettet for 1981 under kap. 13.21, Sysselsettingstiltak, post 76, Lønnstilskott under vernet arbeid.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: