19. Sp.spm. fra Harald Synnes om spørsmålet om lønnsansiennitet for omsorgsarbeid i hjemmet kan tas opp i forb. med det forestående inntektsoppgjør,

Tema: Lønnsspørsmål (Storting 1981/1982)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

19. Sp.spm. fra Harald Synnes om spørsmålet om lønnsansiennitet for omsorgsarbeid i hjemmet kan tas opp i forb. med det forestående inntektsoppgjør,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: