1. Endringer i lov av 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten og i lov av 17. juni 1966 nr. 12 folketrygd.

Tema: TANNLEGEVESEN (Storting 1988/1989)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Endringer i lov av 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten og i lov av 17. juni 1966 nr. 12 folketrygd.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: