5. Statoils kjøp av Dansk Esso A/S og aksjer i Swedegas AB.

Tema: DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP AS (Storting 1985/1986)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

5. Statoils kjøp av Dansk Esso A/S og aksjer i Swedegas AB.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: