1. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i andre lover. (Sykehjemmene i den kommunale helse- og sosialtjenesten.) (Vedlegg: Brev av 9. januar 1986 fra Statens Eldreråd til Sosialdepartementet.)

Tema: ELDREOMSORG (Storting 1985/1986)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Endringer i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i andre lover. (Sykehjemmene i den kommunale helse- og sosialtjenesten.) (Vedlegg: Brev av 9. januar 1986 fra Statens Eldreråd til Sosialdepartementet.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: