5. Endring i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene m.m. (Miljørettet helsevern i kommunene.) (Særskilt vedlegg: NOU 1984:28 Helserådstjenesten. Leder Johs. Wiik.)

Tema: HELSEVESEN (Storting 1986/1987)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

5. Endring i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene m.m. (Miljørettet helsevern i kommunene.) (Særskilt vedlegg: NOU 1984:28 Helserådstjenesten. Leder Johs. Wiik.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: