5. Endring i lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og i visse andre lover (Fylkeslegen i Oslo).

Tema: HELSEVESEN (Storting 1988/1989)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

5. Endring i lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og i visse andre lover (Fylkeslegen i Oslo).

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: