1. Lov om forlenget gyldighet av midlertidig lov 8. juni 1979 nr. 40 om fotokopiering o.l. av vernete verk til bruk i undervisningsvirksomhet. (Ikke forlenget gyldighet av midlertidig lov av 10. juni 1977 nr. 75 om opptak av NRKs sendinger til bruk på norske skip.)

Tema: NORSK RIKSKRINGKASTING (Storting 1989/1990)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Lov om forlenget gyldighet av midlertidig lov 8. juni 1979 nr. 40 om fotokopiering o.l. av vernete verk til bruk i undervisningsvirksomhet. (Ikke forlenget gyldighet av midlertidig lov av 10. juni 1977 nr. 75 om opptak av NRKs sendinger til bruk på norske skip.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: