2. Endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven). (Egen talsperson for barnet i saker for fylkesnemnda, samordning av barnevernloven og barneloven i forbindelse med barnefordelingssaker.)

Tema: BARNEVERN (Storting 1992/1993)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

2. Endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven). (Egen talsperson for barnet i saker for fylkesnemnda, samordning av barnevernloven og barneloven i forbindelse med barnefordelingssaker.)