1. Skatteopplegget 1993 – Lovendringer. (Endr. i skattebetalingsloven, folketrygdloven og ligningsloven vedr. skatte- og avgiftsplikt for vederlag til arbeidstaker i forbindelse med opphør av arbeidsforhold; omtale av omlegging av forvaltningsrutiner.)

Tema: SKATTEADMINISTRASJON (Storting 1992/1993)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Skatteopplegget 1993 – Lovendringer. (Endr. i skattebetalingsloven, folketrygdloven og ligningsloven vedr. skatte- og avgiftsplikt for vederlag til arbeidstaker i forbindelse med opphør av arbeidsforhold; omtale av omlegging av forvaltningsrutiner.)

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: