1. Endringer i veglov 21. juni 1963 nr. 23. (Hjemmel for innkreving av lokal drivstoffavgift i forbindelse med finansiering av hovedvegutbygging i Tromsø.)

Tema: SÆRAVGIFTER (Storting 1989/1990)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

1. Endringer i veglov 21. juni 1963 nr. 23. (Hjemmel for innkreving av lokal drivstoffavgift i forbindelse med finansiering av hovedvegutbygging i Tromsø.)

Se saker fra samme tema: